Av. Filiz Saraç

1988’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Kamu Hukuku Dalında yüksek lisans yaptı. Tez konusu “Ceza Hukukunda Bina Çökmeleriydi”

 32 yıldır kesintisiz olarak serbest avukatlık yapıyor.

İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı.

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’na seçildi.

İlkesel ayrılıklar nedeniyle Av. Kani Ekşioğlu, Av. Burcin Aybay, Av. Nuran Atahan’la birlikte yönetim kurulundan istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun kuruluşunda görev aldı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun İstanbul Barosu genel kurulu seçimlerini kazandığı 2002 yılında, yönetim kurulunda genel sekreterlik görevini üstlendi.

Bu dönemde kurduğu Sağlık Çalışma Grubu ile; “Türkiye Barolar Birliği Avukat Sağlık Yardım Sistemi” temelini oluşturan çalışmaların  koordinatörlüğünü yaptı

İstanbul Barosu 125. yıl Belgeseli’ni hazırlayan ekibin başkanlığını yaptı

2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde “Avukatlık Hukuku Ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk, Kurgusal Dava, Hukuk Kliniği” dersleri verdi.

2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2010-2012 döneminde staj eğitim merkezi yürütme kurulu üyeliği yaptı. Kurgusal dava derslerinin formata bağlanması için çalıştı.

İstanbul Barosu delegeleri önseçimi ile 2017-2021 döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Çoklu baro ve temsilde adaletsizlik ile ilgili muhalif bir duruş sergiledi.

TBB yönetim kurulu üyesi olarak “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” ortak projesine katıldı, türkiye Kadın Hukuk Komisyonu Koordinatörlüğü ve Türkiye Barolar Birliği CMK komisyon başkanlığı yaptı.

Eşi tarafından katledilen Av. Müzeyyen Boylu’nun ve görevi başında şehit edilen Av. Ersin Arslan’ın davalarında  TBB adına müdahil olarak görev aldı.

“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları bulunmaktadır.

2015’de AHİM nezdinde afetlere ve sağlıklı çevrede yaşam hakkına ilişkin hak ihlali verilen Mehmet Özel Türkiye Davası’nın başvurucu vekilidir.

Afet hukukuna ilişkin makaleler kaleme aldı, ikinci üniversite olarak Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Kadın hakları konusunda pek çok panel ve konferansta görev aldı. Meslektaşlarıyla hazırladığı “Şiddete Sessiz Kalma” isimli resimli kitapçık pek çok yerel yönetim tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

2010 yılında halka temel hukuk eğitim amacıyla başlatılan “Hukuk Okur Yazarlığı” çalışmalarını meslektaşlarıyla birlikte kesintisiz 10 yıl sürdürdü. Bu proje, 2017 yılında Türkiye Barolar Birliği’nde Saraç’ın Başkanlığı’nda tüm Türkiye’ye yayılarak barolar nezdinde yürütüldü.

Halen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Maltepe Şubesi Onur Kurulu  ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesidir.

Çevre başta olmak üzere toplumsal konularda faaliyet gösteren ‘Kamu Yararını Savunma Derneği’nin kurucusu ve onursal başkanıdır. Derneğin verdiği mücadele sonucunda Aydos Ormanlarının imara açılmasına ilişkin değişiklik iptal edildi.

8 Mart 2020’de ; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan Türk Kadınlar Birliği tarafından “Toplumda hukukun üstünlüğü ve hak arama bilincine katkıları” nedeniyle ödüle layık görüldü.